# سلام

عشق

نه آسان از آن بتوان گفت، نه براحتی بتوان از میانۀ بدل‌ها و بدیل‌های نامتجانس و شکننده‌اش بیرون کشید، عشق موهبتی است ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 21 بازدید